Årsmelding 2010

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, 12. mars 2011 kl. 12.00

Virksomhet

Etter avholdt stiftelsesmøte 26. april 2010 ble Romerike Storbandfestival stiftet som forening i Brønnøysund med org.nr. 995 494 132. Tilstede var representanter fra Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband, se vedlegg. Samarbeid i styret beskrives som god.

Planlegging

Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året med hovedvekt i periodene fra januar til mai og fra august til oktober. Invitasjoner til deltagende band gikk bredt ut til mange av landets storband. God respons og flere påmeldte band enn først antatt. Lars Jansson (Sverige) ble engasjert som festivalens hovedattraksjon.

Gjennomføring

Festivalen ble avviklet med totalt 19 band fra Oslo, Akershus, Østfold, Rogaland og Møre- og Romsdal i Lillestrøm Kultursenter lørdag 25. september fra kl 17-02. Anslagsvis antall utøvere var ca 350 stk. Teknisk gjennomføring anses som vellykket uten spesielle hendelser. Ansatte ved LKS og frivillig innsats fra arrangørbandene bidro til dette. Det ble også leiet inn profesjonell fotograf som dokumenterte festivalen på en utmerket måte.

Resultat

Antall solgte billetter gjennom LKS var 235 stk dagspass og 37 stk student-pass, totalt 272 stk. I tillegg ble 30 stk billetter solgt i døra, totalt 302 betalende publikummere. Inkludert 27 stk gratisbilleter (sponsorer, mm) oppnådde festivalen totalt 329 stk publikummere. I beregnet antall utøvere var det totalt ca. 679 personer på festivalen. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode.

Økonomi

I løpet av året ble foreningens bankforbindelse byttet fra [private konti] til selvstendig kundeforhold ved LillestrømBanken med kontonummer 1286 47 29523.

Total omsetning i 2010 var på kr. 158.700,-. Regnskapet viste et overskudd på kr 13.379,-. Kontantbeholdning pr 31. desember 2010 var på kr 28.766,-

Annet

Internettside under www.romerike-storbandfestival.no og Facebook "Page" ble etablert og tatt i bruk som kommunikasjonskanal med publikum, deltagere og sponsorer som primære målgrupper.