Årsmelding 2014

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, 29. januar 2015 kl. 18.00

Virksomhet - Romerike Storbandfestival (RSF), etabl. 2009, består av medlemsforeningene Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband. Deres medlemmer kan velges til RSFs styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som meget god. RSF ble tildelt Norsk jazzforums storbandpris i 2013.

Planlegging - Rammene for årets festival var på nivå med tidligere år i forhold til antall scener i LKS (3). Festivalen engasjerte og/eller honorerte Samlebandet, The Real Thing, Heidi Gjermundsen Broch, Erling Wicklund, Marianne Ligaard Eriksen. Egenandel for deltagende band ble satt til 2.500,- med enkel bevertning, tilbud i restauranten og redusert egenandel ved kjøp av billetter. Det var flere påmeldinger enn ledige plasser. Festivalen opplever fortsatt god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Festivalen ble avviklet i Lillestrøm Kultursenter lørdag 11. oktober fra kl 17-01. Totalt 13 storband (inkludert medlemsbandene) fra Oslo, Akershus, Øst-Agder, Rogaland og Hordaland deltok. Årets programprofil dekket mange sjangre og inneholdt flere profesjonelle innslag. Anslagsvis antall utøvere var ca 200 stk. NRK gjorde lydopptak i Stjernesalen. Teknisk gjennomføring fra LKS sin side var utmerket. Frivillig innsats fra arrangørbandene og fra musikklinja ved Lillestrøm videregående skole var også særdeles god. Bevertning fra LKS' restauratør var tilfredsstillende. Halvor Gudim ble engasjert som fotograf dette året.

Resultat - Antall solgte billetter gjennom LKS var 204 stk ordinære, 14 stk medlem, 17 stk student, 15 stk sponsorbilletter, totalt 250 stk. 100 stk billetter ble solgt til deltagende storband. 57 stk billetter solgt i døra, totalt 407 betalende publikummere. Festivalen videresolgte også live-opptaket til deltagende band. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode. Særdeles gode bidrag fra deltagerbandene skal fremheves på det sterkeste.

Økonomi - Total omsetning i 2014 på kr 205.100 (kr 238.795 i 2013) og totale kostnader på kr 204.155. Resultatet viste overskudd på kr 1.545 (kr 42.868 i 2013). Kontantbeholdning pr 31. desember 2014 var på kr 94.684,- (kr 100.579,- i 2013). Festivalens økonomiske situasjon anses som god og sikrer videre drift.