Årsmelding 2015

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, 25. april 2016 kl. 18.00

Virksomhet - Romerike Storbandfestival (RSF), etabl. 2009, består av medlemsforeningene Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband. Deres medlemmer kan velges til RSFs styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som meget god.

Planlegging - Rammene for årets festival var utvidet med ekstra dag og scene, totalt 4, i forhold til tidligere år. Festivalen engasjerte og/eller honorerte Samlebandet, Jens Wendelboe, Petter Aagaard, Reidun Sæther, Erling Wicklund, Frikk Heide Steen, Marianne Ligaard Eriksen, Funk My Life (fredag). Fredagen ble arrangert i samarbeid med Ensemble Denada med utgifts-/inntektsdeling. Egenandel for deltagende band ble satt til 2.500,- som inkl enkel bevertning, tilbud i restauranten og redusert egenandel ved kjøp av billetter. Det var totalt 20 påmeldinger til 13 ledige plasser. Festivalen opplever fortsatt god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Festivalen ble avviklet i Lillestrøm Kultursenter 9.-10. oktober fra kl 20-01 (fre) og 16-01 (lør). Festivalen var også vertskap for NJFs storbandmøte lørdag formiddag. Totalt 18 storband (inkludert medlemsbandene) fra Møre og Romsdal, Oslo, Akershus, Øst-Agder, Rogaland og Hordaland deltok lørdagen. Årets programprofil dekket mange sjangre og inneholdt flere profesjonelle innslag. Antall utøvere begge dager var totalt 370 stk inkl arrangørband. Teknisk gjennomføring fra LKS sin side var god, men noe underbemannet. Frivillig innsats fra arrangørbandene og fra musikklinja ved Lillestrøm videregående skole var formidabel. Bevertning fra LKS' restauratør var ok, men noe underbemannet. Halvor Gudim ble engasjert som fotograf dette året.

Resultat – Fredag: ca 100 gjester inkl deltagende musikere. Lørdag: Ant solgte billetter gjennom LKS var ca 225 stk ordinære, 25 stk medlem, 25 stk student, 25 stk sponsorbilletter, totalt ca 300 stk. 140 stk billetter ble solgt til deltagende storband. 160 stk billetter solgt i døra samt 25 stk av NJFs delegasjon, totalt 625 betalende publikummere. Totalt antall besøkende var 507 stk. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode, men det var enkelte utfordringer på noen scener (ett ustemt piano, mangler på ett trommesett) – som vil bli tatt tak i neste år. Restauratør gikk tom for øl lørdag kveld.

Økonomi – Foreløpig total omsetning i 2015 var på kr 240.800,- (kr 205.100,- i 2014). Foreløpig regnskap viser et overskudd på kr 19.047,01 (kr 1.545,- i 2014). Kontantbeholdning pr 31. desember 2015 var på kr 155.531,- (kr 94.684,- i 2014). Festivalens økonomiske situasjon anses som god og sikrer videre drift.