Kontakt oss

Festivalsjef: Eirik Gaaseide  | 975 68 058

Økonomiansvarlig: Lennart Sjøgren | 952 68 769

Teknisk leder: Rune Brakestad | 930 27 200

Scenebehov / teknisk rider: Dag Bergsveen 64 84 55 56 / 99 51 57 51

Alle typer henvendelser kan rettes til: styret@romerike-storbandfestival.no

Adresse

Romerike Storbandfestival

v/Eirik Gaaseide

Sildreveien 17

2007 Kjeller

Org.nr: 995494132

Kontonr: 1286 47 29523 (LillestrømBanken)