Årsmelding 2012

Virksomhet - Romerike Storbandfestival ble avholdt for fjerde gang. Medlemmer fra Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband utgjør foreningens styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som meget god.

Planlegging - Rammene for årets festival var på nivå med 2010 i forhold til antall scener i LKS. Budsjettet ble også justert tilsvarende for å begrense risiko etter underskuddet fra 2011. Festivalen engasjerte Stian Carstensen (og Samlebandet), Miss Fitz, Dead Dino Storage og Erling Wicklund som konferansier. Skedsmo Storband bekostet selv Vidar Busk. Østnorsk jazzsenter bidro med foredrag av Erik Johannessen. Egenandel for deltagende band ble økt til 2.500,- med tilbud om kjøp av rabatterte billetter og reduksjon av egenandel. Etterspørselen fra deltagende band var tilfredstillende, dog med to frafall underveis. Festivalen oppnår god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Festivalen ble avviklet i Lillestrøm Kultursenter lørdag 13. oktober fra kl 17-01. Jazzklubben arrangerte jazzkafe med Big Odd Band fra kl 14-16 i samarbeid med festivalen og LKS. Totalt 11 storband (inkludert medlemsbandene) fra Oslo, Akershus, og Møre- og Romsdal deltok. Et meget sterkt og variert program. Anslagsvis antall utøvere var ca 200 stk. Teknisk gjennomføring fra LKS sin side var klandringsverdig og svakest så langt. Festivalen erfarte igjen at sceneskifte mellom storband og ikke-storband var utfordrende, noe som resulterte i forsinkelser i programmet. Innsats av frivillige fra arrangørbandene og fra musikklinja var meget god. Bevertning fra LKS' restauratør var meget god. Halvor Gudim ble leiet inn som profesjonell fotograf.

Resultat - Antall solgte billetter gjennom LKS var 146 stk ordinære billetter og 52 stk studentbilletter, totalt 198 stk. I tillegg ble ca 100 stk billetter solgt i døra, totalt 298 betalende publikummere. Inkludert 21 stk fribilleter (sponsorer) oppnådde festivalen totalt 319 stk publikummere. Iberegnet antall utøvere var det totalt ca. 519 personer på festivalen. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode. Årets program kan karakteriseres som det beste til nå. Særdeles gode bidrag fra deltagerbandene skal fremheves på det sterkeste.

Økonomi - Total omsetning i 2012 var på kr. 214.871,-. Regnskapet viste et overskudd på kr 13.789,-. Kontantbeholdning pr 31. desember 2012 var på ca kr 36.000,-. Festivalens økonomiske situasjon anses som godkjent og forsvarlig for å opprettholde videre drift.