Årsmelding 2013

Virksomhet - Romerike Storbandfestival ble avholdt for femte gang. Medlemmer fra Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband utgjør foreningens styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som meget god. Festivalen fikk anerkjennelse ved tildelingen av storbandprisen 2013 og prispremie på kr 25.000 fra Norsk jazzforum.

Planlegging - Rammene for årets festival var på nivå med tidligere år i forhold til antall scener i LKS. Budsjettet ble oppjustert noe fra 2012. Festivalen engasjerte og/eller honorerte Samlebandet, Petter Wettre og Hans Mathisen, Frode Kjekstad, og John Krogvold. Egenandel for deltagende band ble satt til 2.500,- med enkel bevertning, tilbud i restauranten og redusert egenandel ved kjøp av flere billetter. Etterspørselen fra deltagende band var tilfredsstillende. Festivalen oppnår fortsatt god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Festivalen ble avviklet i Lillestrøm Kultursenter lørdag 12. oktober fra kl 17-01. Totalt 13 storband (inkludert medlemsbandene) fra Oslo, Akershus, Vest-Agder og Møre- og Romsdal deltok. Årets programprofil var både allsidig og inneholdt profesjonelle og ungdommelige innslag, med yngste deltager på 12 år og eldste på 75 år. Anslagsvis antall utøvere var ca 200 stk. Festivalen bekostet live-opptak i Stjernesalen etter å ha inngått avtale med NRK om senderettigheter. Teknisk gjennomføring fra LKS sin side var utmerket. Innsats av frivillige fra arrangørbandene og fra musikklinja var også særdeles god. Bevertning fra LKS' restauratør var meget god. Det ble ikke engasjert fotograf dette året.

Resultat - Antall solgte billetter gjennom LKS var 166 stk ordinære billetter. 45 stk billetter ble solgt til deltagende storband. I tillegg ble ca 90 stk billetter solgt i døra, totalt 300 betalende publikummere. Festivalen videresolgte også live-opptaket til deltagende band som spilte i Stjernesalen. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode. Særdeles gode bidrag fra deltagerbandene skal fremheves på det sterkeste.

Økonomi - Total omsetning i 2013 var på kr 238.795,- (kr 214.871,- i 2012). Regnskapet viste et overskudd på kr 42.868,- (kr 13.789,- i 2012) . Kontantbeholdning pr 31. desember 2013 var på kr 100.579,05,- (ca kr 36.000,- i 2012). Festivalens økonomiske situasjon anses med dette som god og sikrer videre drift.