Årsmelding 2016

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, 19. april 2017 kl. 18.00

Virksomhet - Romerike Storbandfestival (RSF), etabl. 2009, består av medlemsforeningene Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband. Deres medlemmer kan velges til RSFs styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som meget god.

Planlegging - Rammene for årets festival var utvidet med ekstra dag. Totalt 4 scener. Festivalen engasjerte og/eller honorerte Bohuslän Big Band (fredag), Samlebandet, Kåre Conradi, Jarle Storløkken, soliststøtte til Skedsmo Storband,  samt konferansier. Egenandel for deltagende band ble satt til 2.500,- inkl enkel bevertning, tilbud i restauranten og redusert egenandel ved kjøp av billetter. Festivalen mottok 17 påmeldinger fra storband hvorav 10 fra Trondheim, Vest-Agder, Oslo og Akershus ble plukket ut for deltagelse. Festivalen opplever god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Festivalen ble avviklet i Lillestrøm Kultursenter 14.-15. oktober fra kl 20-22 (fre) og 17-01 (lør). Festivalen var også vertskap for Norsk jazzforums storbandmøte lørdag formiddag. Totalt 14 storband inkludert arrangørbandene deltok lørdagen. Årets programprofil dekket mange sjangre og inneholdt flere profesjonelle innslag. Antall utøvere begge dager var totalt 280 stk. Teknisk gjennomføring fra LKS sin side var god. Frivillig innsats fra arrangørbandene og fra musikklinja ved Lillestrøm videregående skole. Bevertning fra LKS' restauratør var bra.. Halvor Gudim ble engasjert som fotograf. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode.

Resultat – Fredag: 150 stk betalende gjester. Lørdag: Ant solgte billetter gjennom LKS var 242 stk ordinære, 36 stk medlemmer, 28 stk student/barn, 8 sponsor, totalt 314 stk. 20 stk billetter ble solgt til deltagende storband. 34 stk billetter solgt i døra samt 17 stk til NJFs delegasjon, totalt 535 betalende publikummere.

Økonomi – Bortfall av støtte fra fylkeskommunen (endret søknadsfrist) og LillestrømBanken (endret sponsorprofil) innvirket negativt på resultatet for 2016. Total omsetning i 2016 var på kr 259.782 (kr 316.582 i 2015). Regnskapet viser et underskudd på kr 42.020 (overskudd kr 10.362 i 2015). Kontantbeholdning pr årsmøtets avholdelse var på kr 61.889 (kr 103.908 i 2015). Festivalens økonomiske situasjon anses fortsatt som god og sikrer videre drift.