Årsmelding 2017

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, søndag 8. april 2018 kl 14.00

Virksomhet - Romerike Storbandfestival (RSF), etabl. 2009, består av medlemsforeningene Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband. Deres medlemmer kan velges til RSFs styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som god.

 

Planlegging – Festivalen engasjerte og honorerte Samlebandet, Stina Stenerud, Martin Myhre Olsen (fredag), Silya Nymoen, Erik Smith, Kjell Eriksen, Jon Bjørnstad (lørdag). Egenandel for deltagende band var kr 2.500,- inkl enkel bevertning og reduserte priser hos Scene 5. Festivalen mottok 14 påmeldinger, hvorav 9 fra Vest-Agder, Oslo, Akershus, Møre og Romsdal, Aarhus (DK) ble plukket ut for deltagelse. Festivalen opplever god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

 

Gjennomføring - Årets festival ble avviklet fredag 13. okt i Lillestrøm kirke og lørdag 14. okt på Lillestrøm Kultursenter. Festivalen var også vertskap for Norsk jazzforums storbandmøte lørdag formiddag. Totalt 13 band inkludert arrangørband og jamband deltok lørdagen. Årets programprofil dekket mange sjangre og inneholdt flere profesjonelle innslag. Antall utøvere begge dager var totalt 250 stk. Teknisk gjennomføring fra LKS var kritikkverdig grunnet mangelfulle forberedelser, lav bemanning og konkurrerende arrangement i Teatersalen. Frivillig innsats fra arrangørbandene og fra musikklinja ved Lillestrøm videregående skole. Bevertning fra LKS' restauratør var bra. Halvor Gudim ble engasjert som fotograf. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode.

 

Resultat – Fredag: 156 stk betalende gjester. Lørdag: 255 stk ordinære, 22 stk medlemmer, 27 stk student/barn, 25 stk billetter ble solgt til deltagende storband, totalt 329 stk. Sum fredag + lørdag: 485 stk betalende publikummere.