Årsmelding 2018

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, 21. mars 2019 kl. 19.00

Virksomhet - Romerike Storbandfestival (RSF), etabl. 2009, består av medlemsforeningene Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband. Deres medlemmer kan velges til RSFs styre. Det ble gjennomført jevnlig møteaktivitet gjennom året. Samarbeid innad i styret beskrives som godt.

Planlegging - Festivalen engasjerte og honorerte Samlebandet m/Dag Arnesen (fredag) og Lars Erik Gudims Orkester m/Odd Rene Andersen (lørdag). Egenandel for deltagende band var kr 3.000,- inkl enkel bevertning og reduserte priser hos Scene 5. Festivalen mottok 11 påmeldinger, hvorav 8 fra Oslo og Akershus, 1 fra Stavanger og 2 fra Trondheim. Ytterligere to band viste interesse for deltagelse, men meldte seg ikke på pga honorar- og egenandelpolicyen. Alle påmeldte band fikk tildelt spilletid på festivalen, men et band (Romsås storband) måtte trekke seg kort tid før festivalen av musikalske årsaker.

RSF opplever god støtte fra kulturpolitiske hold, som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Årets festival ble gjennomført fredag 21. og lørdag 22. september 2018 på Lillestrøm Kultursenter, i tillegg til at Equinor storband spilte på Torget i Lillestrøm lørdag ettermiddag. Festivalen var også vertskap for Norsk jazzforums storbandmøte lørdag formiddag. Samlebandet holdt sin konsert på fredagen, mens totalt 14 band inkludert arrangørband deltok lørdagen. Årets programprofil dekket mange sjangre og inneholdt flere profesjonelle innslag. Antall utøvere begge dager var totalt ca 250 stk. Teknisk gjennomføring fra LKS var svært god. Det var noen utfordringer mht publikumsflyt i lobbyen pga konkurrerende arrangement i Teatersalen, men dette løste seg fint. Frivillig innsats fra arrangørbandene og fra musikklinja ved Lillestrøm videregående skole var god. Bevertning fra LKS' restaurantør var bra. Halvor Gudim ble engasjert som fotograf. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode.

Billettsalg - Fredag: 52 stk betalende gjester (156 stk i 2017). Lørdag: 259 stk ordinære, 18 stk medlemmer, 15 stk student/barn, 31 stk billetter ble solgt til deltagende storband, totalt 322 stk betalende gjester.

Sum fredag + lørdag: 374 stk (485 stk i 2017).

Økonomi – Bortfall av støtte fra fylkeskommunen (rakk ikke søknadsfrist) innvirket negativt på resultatet for 2018, men økning i sponsorinntekter og flere kostnadskutt bidro likevel til et overskudd. Total omsetning i 2018 var på kr 267.845,- (274.467,- i 2017). Regnskapet viser et overskudd på kr 35.977,- (underskudd kr 13.875,- i 2017). Kontantbeholdning pr 01.01.2019 var på kr 78.191,- (kr 61.889 pr april 2018).

Styret betrakter festivalens økonomiske situasjon som middels god. Egenkapitalen bør styrkes for å sikre fremtidig drift, og skape større økonomisk handlingsrom.